MATEMATYKA BLIŻEJ NAS

            Rywalizacja klas w duchu matematycznych potyczek zajęła 4 godziny lekcyjne dnia 2 kwietnia, podczas których klasa VI pisała sprawdzian. Organizatorzy imprezy (G. Chęcińska, A. Strzyteska, A. Lipka) postawili nie lada zadanie przed biednymi uczniami klas I i II (III wybrały się wówczas do Oświęcimia). Aby wygrać nie wystarczył błysk w oku, uśmiech skierowany do matematyka albo zwykła ściąga na sprawdzian. Nauczyciele przemaglowali bowiem gimnazjalistów z umiejętności przygotowania matematycznego plakatu, reklamy, okrzyku i prezentacji o znanym matematyku. Trzeba było też wykazać się wiedzą, rozwiązując gigantycznie trudną krzyżówkę oraz skojarzyć wszystko z wszystkim, co wiąże się z matematyką. 

Ileż nowych pomysłów, ciekawych rozwiązań zaprezentowali młodzi ludzie podczas tego turnieju. Warto było przyjść i zobaczyć, aby uwierzyć, iż młodzi ludzie, jak chcą, to potrafią.


ZAD. 1 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI MATEMATYCZNEJ
Każda klasa otrzymała taką samą krzyżówkę, rozwiązywała ją cała klasa. Wychowawca mógł pomagać, pod warunkiem, że nie był nauczycielem matematyki. Klasy, których wychowawcą był nauczyciel matematyki, na czas rozwiązywania krzyżówki miały przydzielonego innego nauczyciela.        Jedną z wielu atrakcji dnia było przedstawienie klasy 1a, która przygotowała krótki występ - w formie castingu na nowego matematyka. Poznaliśmy kilku nowych kandydatów do pracy w szkole - nauczyciela: nawiedzonego, pedantycznego, dzikusa, rockendrolowca, rapowych braci, Hamleta i oszałamiającą Jolkę Wisienkę Rutowicz.

ZAD. 2 OKRZYK MATEMATYCZNY
Należało przygotować okrzyk o treści matematycznej. Okrzyk przedstawić mogła jedna osoba, zespół lub cała klasa.

ZAD. 3 REKLAMA MATEMATYKI
W ciągu 1,5-2 minut należy zareklamować matematykę. Reklamę matematyki, w dowolnej formie, może zaprezentować jedna osoba, zespół lub cała klasa.

ZAD. 4 PLAKAT MATEMATYCZNY
Każda klasa wykonywała plakat matematyczny, temat plakatu dowolny. Dozwolone były wszystkie środki artystyczne.

MATMA JEST OK!! - PLAKAT Klasa 2D Klasa 2C

Klasa 2B Klasa 2A Klasa 1D

Klasa 1C Klasa 1B Klasa 1A

ZAD. 5 PREZENTACJA WYBITNEGO MATEMATYKA
W ciągu 2-2,5 minut, należało zaprezentować, w dowolnej formie, wylosowanego wcześniej matematyka.
 
       


ZAD. 6 KONKURS "SKOJARZENIA"
Każda klasa miała dobrać skojarzenia matematyczne do podanych haseł:

 
Oto wyniki poszczególnych konkurencji:
Wyniki konkursu
Klasa 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D
Krzyżówka                          0-25 pkt 16 14 11 16 15 9 7 25
Okrzyk matematyczny         0-20 pkt 10 16 11 12 15 12 11 12
Reklama matematyki           0-25 pkt 15 19 10 22 21 24 14 15
Plakat                                  0-25 pkt 14 18 15 15 14 18 11 17
Prezentacja matematyka      0-25 pkt 19 21 10 17 14 21 0 18
Skojarzenia                          0-25 pkt 20 22 18 25 17 20 21 25
Razem punktów: 94 110 75 107 96 104 64 112
Miejsce: III I IV II III II IV I

Chcesz zobaczyć więcej zdjęć z Konkursu matematycznego - kliknij tutaj

Komentarz: Wioletta Dymel
W konkursie wykorzystano pomysł i materiały "Święto matematyki" opublikowane na stronie internetowej: www.serwis-matematyczny.pl
Organizatorzy składają podziękowania za pomysł i zamieszczone materiały.

7.gif (904 bytes)